Assessorament Comptable-fiscal

· Comptabilitats i Comptes anuals.

· Assessorament global tributari-fiscal, amb informació puntual de tots els canvis normatius en la matèria que puguin afectar a cada client.

· Elaboració i tramitació de declaracions i autoliquidacions de tots els tributs i impostos: Societats, IRPF, Patrimoni, IVA, etc.

· Assistència i representació davant l'Inspecció de Tributs, amb impugnació de les actes.

· Altes i baixes empresarials.

En general, qualsevol altre servei relacionat amb aquesta àrea.

GRÀCIA ASSESSORES

Com el podem ajudar?

Per a qualsevol consulta que ens vulgui fer contacti'ns sense compromís:Contactar